Humanistisch Verbond, werkgroep West Brabant                                      


oktober 31, 2022 2:14 pm

Hoe wil jij je leven leiden? Hoe houd jij je staande in onze maatschappij? Hoe kun je keuzes maken uit de veelheid aan mogelijkheden? Wil je daarover met anderen in gesprek?

Je kunt deelnemen aan activiteiten die de werkgroep maandelijks organiseert, zoals thema avonden, cursussen, gespreksgroepen of wandelingen. De werkgroep kan je ook helpen bij het opzetten van een gespreksgroep. Het Humanisme staat voor een menswaardige samenleving, waarin waarden als vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid van belang zijn.

Wil je in contact komen? Mail dan naar humanismebrabant@gmail.com